ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
59/2016
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. akcjonariusz Spółki Pan Dariusz Stanisław Cegielski złożył na podstawie § 16 ust. 3 pkt. b. i 16 ust 8 Statutu Spółki oświadczenie o powołaniu Pana Krzysztofa Płachta na Członka Rady Nadzorczej Spółki.Pan Krzysztof Płachta jest absolwentem: Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, studiów podyplomowych w przedmiocie charakterystyki energetycznej i auditingu energetycznego budynków na Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Umiejętności praktyczne poparte są wyższym wykształceniem ekonomiczno-finansowym uzyskanym na Uniwersytecie Gdańskim (studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration - MBA) oraz dwoma egzaminami państwowymi: Rzeczoznawca Majątkowy (licencja Nr 4003) oraz Makler Papierów Wartościowych (licencja Nr 696).Pan Krzysztof Płachta od 1995 roku pełnił funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach finansowych. Na stanowiskach kierowniczych pracował m. in. w DM Penetrator S.A., Eurotel S.A., Trado S.A. oraz Plejada TFI S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu w Corent Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu Voicetel Communications S.A. oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji w ACP Sp. z o.o.Zgodnie ze złożonym pisemnie oświadczeniem Pan Krzysztof Płachta nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: