EN
RAPORTY BIEŻĄCE
6/2013
Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2013 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. w lutym 2013 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 3.094 tys. zł, co stanowi 73% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2012 roku (wyniosły 4.251 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2013 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. wyniosły ok. 5.433 tys. zł netto, co stanowi 68% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 8.014 tys. zł).

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: