ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
62/2016
Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że w dniu 14 września 2016 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1. w zw. z art. 19 ust. 7 rozporządzenia MAR („Powiadomienie”). W załączeniu treść Powiadomienia.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki

Pliki do pobrania: