ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
63/2016
Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2016 roku


Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej "Emitent") informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w sierpniu 2016 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 17.834 tys. zł, co stanowi 316% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku (wyniosły 5.649 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 108.611 tys. zł, co stanowi 276% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 39.406 tys. zł).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Pliki do pobrania: