EN
RAPORTY BIEŻĄCE
7/2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie] Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, iż w dniu 24 stycznia 2012 roku otrzymał następujące zawiadomienia od osób zarządzających:

Pan Dariusz Stanisław Cegielski poinformował o nabyciu przez spółkę prawa cypryjskiego Vataro Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol w dniach od 05.01.2011 r. do 08.04.2011 r. w transakcjach zwykłych sesyjnych na GPW łącznie 130 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Trans Polonia S.A. po średniej cenie 8,43 zł za jedną akcję tj.:

5 stycznia 2011 roku nabył 110 akcji po średniej cenie 8,60 zł

7 kwietnia 2011 roku nabył 10 sztuk akcji po cenie 7,37 zł

8 kwietnia 2011 roku nabył 10 sztuk akcji po cenie 7,53 zł

Spółka Vataro Holdings S.A. jest podmiotem powiązanym z Dariuszem Stanisławem Cegielskim w rozumieniu art. 160 ust 2 pkt 4 lit b Ustawy o obrocie (Vataro Holdings Ltd jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, który posiada w tej spółce 100% udziału w kapitale zakładowym).

Pani Eliza Gołąbiewska Prokurent Trans Polonia S.A. poinformowała o sprzedaży w dniach od 12.01.2011 r. do 18.01.2011 r. w transakcjach zwykłych sesyjnych na GPW łącznie 1300 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Trans Polonia S.A. po średniej cenie 8,27 zł za jedną akcję tj.:

12 stycznia 2011 roku sprzedała 100 akcji po cenie 8,27 zł

18 stycznia 2011 roku sprzedała 1200 akcji po średniej cenie 8,28 zł

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Pliki do pobrania: