ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
8/2016
Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2015 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w grudniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4.330 tys. zł, co stanowi 107% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2014 roku (wyniosły 4.045 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2015 r. przychody Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 62.629 tys. zł netto, co stanowi 96% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 65.286 tys. zł). 

Jednocześnie Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok, którego publikację Spółka zaplanowała na dzień 18 marca 2016 roku.

Podstawa prawna:art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: