ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
9/2014
Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2013 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. w grudniu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4.373 tys. zł, co stanowi 192% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2012 roku (wyniosły 2.274 tys. zł). 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2013 r. przychody Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. wyniosły ok. 54.261 tys. zł netto, co stanowi 110% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 49.509 tys. zł). 

Jednocześnie Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok, którego publikację Spółka zaplanowała na dzień 20 marca 2014 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: