EN
Dominik Tomczyk

Pan Dominik Tomczyk posiada tytuł MBA warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, ukończone studia podyplomowe w ramach Polsko-Austriackiego Studium Menedżerskiego na WIFI w Wiedniu. Jest również absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kierunek „Organizacja i Logistyka Handlu”.

Karierę zawodową rozpoczął w spółce TRAS Sp. z o.o., gdzie w latach 1997-1998 zajmował stanowisko kierownika logistyki. Tę samą funkcję pełnił potem kolejno w spółkach BAHLSEN Sp. z o.o. (lata 1998 – 2001) oraz WOSANA S.A (lata 2001-2002). W kolejnych latach zdobywał doświadczenie pracując przy projektach zarządczych (interim management) na rzecz funduszu INNOVA CAPITAL w CARMAN POLSKA Sp. z o.o.. (lata 2002- 2003) a następnie CONFEX AB Sp. z o.o (2003) oraz Office Depot (2003).

W 2004 r. związał się z Grupą LOTOS S.A., gdzie początkowo pracował jako Dyrektor Logistyki, dalej Dyrektor Operacyjny w spółce LOTOS Oil (2004-2007), a następnie członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny oraz Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny w spółce LOTOS Parafiny Sp. z o.o. W roku 2012 wraz funduszem Krokus PE oraz kilkoma menedżerami przeprowadził transakcję management buy out zarządzanej przez siebie Spółki. Od 2012 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego POLWAX S.A.

Pan Dominik Tomczyk spełnia kryterium niezależności opisane w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.