EN
Marcin Paweł Marczuk

Pan Marcin Paweł Marczuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2005 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz partnerem w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Jego obszar zainteresowań koncentruje się na zagadnieniach dotyczących rynku kapitałowego, w szczególności instrumentów finansowych, w tym ofert publicznych, prawa korporacyjnego, przekształceń, podziałów fuzji i przejęć (transakcje M&A), prawa grup kapitałowych czy programów motywacyjnych dla kadr zarządzających spółek publicznych.

 

Doświadczenie zawodowe:

- Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF) (1996 – 1999),

- Compensa S.A. (1999 – 2003),

- sędzia Sądu Polubownego przy KNF (2011 – 2013),

- PTU S.A. (2003 – 2006),

- Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni (2004 – 2007). Od 2007 partner zarządzający w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

 

Ponadto Pana Marcin Marczuk zasiada lub zasiadał w radach nadzorczych, w tym jako przewodniczący i wiceprzewodniczący kilkunastu spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych m.in.:

- DM DDPP Securites S.A. (od 2007), 

- Grupa Berling SA (2008-2016)

- LZPS Protektor (2008-2009),

- ZPC Otmuchów S.A. (2010-2011), 

- Gadu–Gadu S.A. (obecnie GG Network S.A) (2006-2008),

- Opera TFI S.A. (2005 – 2007),

- Mebelplast S.A. (2007-2013),

- Premium Food Restaurants S.A (2008-2016),

- Benefit Systems S.A. (od 2010),

- Polski Holding Nieruchomości S.A. (2011-2016),

- Betacom S.A. (2012-2016), Koncept-L  SA (od 2012),

- Wikana SA (od 2016).

W latach 2011-2013 sędzia Sądu Polubownego przy KNF.

Pan Marcin Marczuk spełnia kryterium niezależności opisane w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.