ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
1/2018
Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2017 roku


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w grudniu 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 16.623 tys. zł, co stanowi 106% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2016 roku (wyniosły 15.662 tys. zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 225.507 tys. zł, co stanowi 128% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 176.613 tys. zł).

W załączeniu do niniejszego raportu zaprezentowano zrealizowane przychody w podziale na segmenty działalności.

Jednocześnie Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w począwszy od danych sprzedażowych za okres stycznia 2018 r. Emitent zaprzestanie publikowania danych dotyczących osiągniętych miesięcznych przychodów netto ze sprzedaży. W następstwie tego, w roku obrotowym 2018 pierwszym i podstawowym źródłem informacji w zakresie odpowiednich wyników sprzedażowych Grupy Kapitałowej Trans Polonia będą raporty okresowe.

Jednocześnie Zarząd Emitenta pragnie podkreślić, iż każdy odczyt miesięcznych przychodów ze sprzedaży będzie podlegał indywidualnej analizie i w przypadku dynamik odbiegających istotnie (pozytywnie lub negatywnie) od spodziewanych oczekiwań i tym samym spełniających kryteria cenotwórczości, Zarząd rozważy niezwłoczną publikację odpowiednich danych.

Pliki do pobrania: