EN
» WALNE ZGROMADZENIA
EMITENT NIE WPROWADZI TRANSMISJI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25 czerwca 2018
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Nadzwyczajne walne zgromadzenie z dnia 1 października 2012
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ
Pełnomocnictwo
Treść podjętych uchwał