EN
» DYWIDENDA

2017

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Łączna kwota dywidendy do podziału wynosi 4.796.096,76 zł, co oznacza, że w odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,21 zł. Kwota dywidendy pochodzi z:

– jednostkowego netto wypracowanego w 2017 roku, w wysokości 674.504,05 zł 

- z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 4.121.592,71 zł.

Dzień prawa do dywidendy - 24 lipca 2018 roku.

Dzień wypłaty dywidendy - 2 sierpnia 2018 roku.

 

2013-2016

 W latach 2013-2016 Trans Polonia S.A. nie wypłacała dywidendy.