EN
RAPORTY BIEŻĄCE
10/2012
Zawarcie porozumienia z Raiffeisen Leasing Polska S.A. w sprawie niewykonywania zawartych umów leasingu.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd TRANS POLONIA S.A. („Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Raiffeisen Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 stycznia 2012 roku 2 (dwóch) porozumień (‘Porozumienia”) dotyczących obustronnego niewykonywania umów leasingu operacyjnego nr 01805/EO/11 i 01810/EO/11, poprzez finansowanie zakupu 2 (dwóch) naczep jednokomorowych z cysterną LAG TRAILERS do przewozu płynnych ładunków chemicznych. O zawarciu w/w umów Emitent informował w drodze raportu bieżącego nr 40/2011, zaś o odstąpieniu od realizacji umów przez Raiffeisen Leasing Polska S.A. w drodze raportu bieżącego nr 9/2012. Zawarte Porozumienia określają również sposób i termin zwrotu wniesionych przez Emitenta Wstępnych Opłat Leasingowych oraz dokonanych zabezpieczeń w postaci weksla własnego in blanco jak również zrzeczenie się wobec siebie wszelkich roszczeń związanych z zawarciem i brakiem kontynuacji zawartych umów. Emitent nie przewiduje negatywnych skutków finansowych wynikających z rozwiązania umów, ponieważ podpisał już na zbliżonych warunkach nowe umowy na finansowanie 2 przedmiotowych naczep cystern z inną instytucją finansową, o czym informował w drodze raportu bieżącego nr 43/2011.

Podstawa prawna: 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżace i okresowe

Pliki do pobrania: