EN
RAPORTY BIEŻĄCE
10/2013
Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2013 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. w marcu 2013 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 3.303 tys. zł, co stanowi 92% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2012 roku (wyniosły 3.595 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2013 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. wyniosły ok. 8.746 tys. zł netto, co stanowi 75% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 11.609 tys. zł).

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w raporcie kwartalnym za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: