ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
1/2017
Informacja o trwałym niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zarząd Trans Polonia S.A. („Emitent”), działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje informację o trwałym niestosowaniu zasad zamieszczonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Pliki do pobrania: