EN
RAPORTY BIEŻĄCE
13/2012
Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2012 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4.251 tys. zł, co stanowi 214 % wartości przychodów osiągniętych w lutym 2011 roku (wyniosły 1.985 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2012 r. przychody Spółki wyniosły ok. 8.014 tys. zł netto, co stanowi 262 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 3.053 tys. zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: