EN
RAPORTY BIEŻĄCE
13/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2013 roku.

Zarząd TRANS POLONIA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: ZWZ), które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2013 roku:

1) Vataro Holdings Ltd. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na ZWZ wyniosła 5.814.028, co stanowiło 99,31% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.04.2013 roku i stanowi 65,47% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania: