EN
RAPORTY BIEŻĄCE
14/2012
Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2012 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3.540 tys. zł, co stanowi 122 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2011 roku (wyniosły 2.891 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2012 r. przychody Spółki wyniosły ok. 11.554 tys. zł netto, co stanowi 194 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 5.944 tys. zł). Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w raporcie kwartalnym za I kwartał 2012 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: