ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
18/2017
Szacunkowe wyniki Grupy Trans Polonia za I kwartał 2017

Zarząd Trans Polonia S.A. przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I kwartał 2017 roku:

- Przychody netto ze sprzedaży: 48.741 tys. zł

- EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację): 4.686 tys. zł

Jednocześnie Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2017 roku, którego publikację Spółka zaplanowała na dzień 30 maja 2017 roku.

Pliki do pobrania: