ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
2/2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 stycznia 2015 roku otrzymał następujące zawiadomienia od osób zobowiązanych o transakcjach, których przedmiotem były akcje Trans Polonia S.A.:Pani Adriana Bosiacka - Członek Zarządu Spółki poinformowała o nabyciu w transakcjach zwykłych sesyjnych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:- w dniu 18 grudnia 2014r. 4.870 sztuk akcji po cenie 4,10 zł za sztukę;- w dniu 19 grudnia 2014r. 130 sztuk akcji po cenie 4,00 zł za sztukę.Pan Krzysztof Luks - Wiceprezes Zarządu Spółki poinformował o nabyciu w transakcjach zwykłych sesyjnych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:- w dniu 18 grudnia 2014. 4.835 sztuk akcji po cenie 4,12 zł za sztukę.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Pliki do pobrania: