ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
20/2014
Nabycie aktywów o znacznej wartości – spełnienie warunku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej „Emitent”) informuje, że w związku z nieskorzystaniem przez Gminę Miejską Tczew z prawa pierwokupu, w dniu dzisiejszym podpisany został akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości pomiędzy spółką TRN Estate S.A. z siedzibą w Tczewie (spółką zależną od Emitenta) a Tczewskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, na podstawie którego przeniesiona została własność niezabudowanych działek o łącznej powierzchni 10.159 m2 położonych w Tczewie przy ul. Rokickiej za łączną cenę 617.500,00 zł plus należny podatek VAT w kwocie 142.500,00 zł.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: