EN
RAPORTY BIEŻĄCE
21/2013
Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza

Zarząd TRANS POLONIA („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku zawierającego projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 sierpnia 2013 r. ("NWZ") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał, od akcjonariusza Vataro Holdings Ltd, oświadczenie o zamiarze zgłoszenia na NWZ kandydatury Pana Marcina Balickiego do Rady Nadzorczej Spółki. W załączeniu życiorys kandydata do Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: