EN
RAPORTY BIEŻĄCE
22/2013
Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2013 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. w czerwcu 2013 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 4.522 tys. zł, co stanowi 109% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2012 roku (wyniosły 4.164 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2013 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. wyniosły ok. 19.664 tys. zł netto, co stanowi 79% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 25.023 tys. zł). Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w raporcie za I półrocze 2013 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: