ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
2/2017
Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2016 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej "Emitent") informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w grudniu 2016 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 15.613 tys. zł, co stanowi 361% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2015 roku (wyniosły 4.326 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2016 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 176.560 tys. zł, co stanowi 282% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 62.625 tys. zł).

 

Jednocześnie Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok, którego publikację Spółka zaplanowała na dzień 31 marca 2017 roku.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Pliki do pobrania: