ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
26/2015
Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2016 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w lutym 2016 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 4.323 tys. zł, co stanowi 105% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2015 roku (wyniosły 4.116 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2016 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 8.124 tys. zł, co stanowi 103% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 7.917 tys. zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: