ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
28/2017
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Trans Polonia S.A.. z siedzibą w Tczewie ("Emitent") informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku otrzymał powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od osób pełniących obowiązki zarządcze, tj. od Pana Dariusza Cegielskiego - Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Dominika Tomczyka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Iwara Przyklang - Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Treść powiadomień znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Pliki do pobrania: