EN
RAPORTY BIEŻĄCE
3/2013
Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2012 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. w grudniu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.271 tys. zł, co stanowi 49% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2011 roku (wyniosły 4.606 tys. zł). 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2012 r. przychody Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. wyniosły ok. 49.506 tys. zł netto, co stanowi 105% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 46.931 tys. zł). 

Jednocześnie Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok, którego publikację Spółka zaplanowała na dzień 20 marca 2013 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: