EN
RAPORTY BIEŻĄCE
37/2013
Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2013 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. we wrześniu 2013 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 6.036 tys. zł, co stanowi 139% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2012 roku (wyniosły 4.337 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2013 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. wyniosły ok. 38.153 tys. zł netto, co stanowi 100% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 38.067 tys. zł). 

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: