ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
37/2014
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, iż w dniu 13 października 2014 r. otrzymał od Dariusza Cegielskiego – Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi o transakcji, której przedmiotem były akcje Trans Polonia SA. Spółka prawa cypryjskiego Vataro Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol nabyła w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

- w dniu 6 października 2014r. 1.838 sztuk akcji po cenie 5,90 zł za sztukę;

- w dniu 7 października 2014r. 8.792 sztuk akcji po cenie 5,90 zł za sztukę.

Spółka Vataro Holdings S.A. jest podmiotem powiązanym z Dariuszem Cegielskim w rozumieniu art. 160 ust 2 pkt 4 lit b Ustawy o obrocie (Vataro Holdings Ltd jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Dariusza Cegielskiego, który posiada w tej spółce 100% udziału w kapitale zakładowym).

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Pliki do pobrania: