EN
RAPORTY BIEŻĄCE
38/2013
Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2013 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w październiku 2013 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 6.460 tys. zł, co stanowi 125% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2012 roku (wyniosły 5.157 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2013 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 44.644 tys. zł netto, co stanowi 103% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 43.224 tys. zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: