EN
RAPORTY BIEŻĄCE
6/2012
Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2011 roku

Zarząd Trans Polonia S.A.(„Spółka”) informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2011 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4.481.000 zł, co stanowi 374% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2010 roku (wyniosły 1.199.000 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2011 r. przychody Spółki wyniosły ok. 46.806.000 zł netto,

co stanowi 207% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2010 roku (wyniosły 22.660.000 zł).

Jednocześnie Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2011 rok, którego publikację Spółka zaplanowała na dzień 20 marca 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: