ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
6/2015
Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2015 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w lutym 2015 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 4.118 tys. zł, co stanowi 99% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2014 roku (wyniosły 4.165 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2015 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 7.920 tys. zł, co stanowi 100% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 7.950 tys. zł).

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: