ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
60/2016
Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2016 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej "Emitent") informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w lipcu 2016 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 17.378 tys. zł, co stanowi 299% wartości przychodów osiągniętych w llipcu 2015 roku (wyniosły 5.819 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2016 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 90.778 tys. zł, co stanowi 269% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 33.757 tys. zł).

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Pliki do pobrania: